TheSettlersOnlineLOGO

Event Wielkanocny w Settlersach

TheSettlersOnlineLOGO

Wydarzenie wielkanocne już się rozpoczeło. Podążaj za kórlikami, szukaj Pisanek i postaw Statuę Szalonego Kórlika dla swoich osadników! W tym roku, oprócz rzeczy znanych z poprzedniego eventu wielkanocnego, zostaną wprowadzone także nowe przedmioty oraz funkcje, zaś stare zostaną nieco zmodyfikowane.

Po raz kolejny Pisanki będą pełniły rolę głównego surowca podczas wydarzenia. Można nimi handlować, zaś ich miejscem jest ponownie zakładka Wydarzenie w Magazynie. Jeżeli posiadasz Pisanki z poprzednich wydarzeń wielkanocnych, również możesz ich użyć.

Przedmioty kolekcjonerskie.

Na wyspie gracza zaczną pojawiać się 3 nowe przedmioty kolekcjonerskie, związane z wydarzeniem. Można ich użyć do produkcji premii „Poszukiwania schowanych jajek” w Domu władyki (zakładka kolekcje).
Nowa premia „Poszukiwania schowanych jajek” nagrodzi graczy, którzy współpracują ze swoimi znajomymi.
Aktywacja premii na Domu władyki, na wyspie znajomego spowoduje, iż na jego wyspie zaczną pojawiać się jajka z kolekcji. Obaj gracze otrzymają tyle jajek, ile zdoła znaleźć gracz, na którego wyspie aktywowano premię.

    
Zadania.
Podczas wydarzenia wielkanocnego wszyscy aktywni gracze z poziomem 17, lub większym, będą mieli okazję skorzystać z usług wielkanocnych bohaterów niezależnych: Zlecą wam jeden łańcuch zadań co 5 dni, zaś każdy z nich będzie zawierać 5 misji. Łańcuchy, oprócz zadań głównych, będą zawierać także inne, związane z przygodami wielkanocnymi. W sumie dostępnych będzie 20 zadań, wliczając w to 8 przygód związanych z jajkami kolekcjonerskimi. Zadania podzielono na 3 przedziały poziomowe: 17-24, 25-39 oraz 40-50. Przygody wielkanocne oraz ich treść będą takie same dla wszystkich przedziałów. W zależności od przedziału, potrzebne będą inne zasoby do ukończenia poszczególnych zadań.

Przedmioty w sklepie.

Specjalna kategoria wielkanocna będzie dostępna w Sklepie podczas trwania wydarzenia. Znajdą się tam specjaliści, premie, nowa przygoda, budynki oraz dekoracje dostępne za Pisanki (surowiec eventowy).

http://www.thesettlersonline.pl/pl

Post Author: TreeCo