IkariamLOGO

Nowy serwer w Ikariam

IkariamLOGO

W grze GameForg’a otworzono serwer wojenny

Zaloguj się i stań do walki od 06.06. do 09.12.2013!

Konfiguracja serwera będzie następująca:

 – tempo budowy jednostek oraz budynków jest trzykrotnie szybsze,

– prędkość ruchu wszystkich jednostek wojskowych oraz statków handlowy jest trzykrotnie szybsza,

– produkcja punktów badań jest trzykrotnie wyższa,

– początkowy poziom wszystkich złóż surowców wynosi poziom 5,

– produkcja surowców w tartaku oraz w kopalniach luksusowych jest trzykrotnie wyższa,

– efekty morale są zdezaktywowane,

– można zrabować złoto od innych graczy.

reflinkLOGO

Post Author: TreeCo