BigFarmLOGO

Drzewka sojuszy w Big Farm

BigFarmLOGO

Drzewo sojuszu stanie się nowym obiektem na Waszej farmie, dzięki któremu będziecie mogli dostrzec wielkość Waszego sojuszu. Drzewo będzie rosło wraz z Waszym sojuszem, a dzięki pomocy wszystkich sojuszników przyniesie Wam wiele drobnych niespodzianek

Jak podlewać drzewo i jakie korzyści z tego płyną?
– Wielkość drzewa zależy od wielkości Waszego sojuszu. Im większy sojusz, tym większe drzewo.
– Gracze nieposiadający sojuszu otrzymają wskazówkę, by do jakiegoś dołączyć lub założyć własny.
– Każdy Gracz należący do sojuszu będzie posiadać drzewo sojuszu, które może być raz dziennie podlewane.
– Wszyscy Gracze należący do sojuszu mogą podlewać Wasze drzewo, dzięki czemu będzie nabierało mocy. Gdy energia drzewa będzie pełna, będziecie mogli odebrać z niego drobne niespodzianki, takie jak punkty doświadczenia, dolary, obiekty kolekcjonerskie. Sami również możecie podlewać wspomniane drzewo lecz z pomocą Waszego sojuszu, będzie to naturalnie krócej trwało. (Podlewanie własnego drzewa będzie ograniczone poprzez blokadę czasową)
– Każdy Gracz może podlewać drzewo sojuszu raz dziennie. Można również podlewać drzewa sojuszników, lecz każde z nich również tylko raz w ciągu dnia. Jeśli szansa na podlanie drzewa przepadnie, nie będzie można jej wykorzystać na drugi dzień.
– Podlewając drzewa sojuszników, otrzymacie w nagrodę dolary.
– Gdy drzewo osiągnie maksymalny poziom podlania, nie można go podlewać bardziej.
– Klikając na drzewo otworzycie okno, w którym będzie widoczne, kto podlewał Wasze drzewo.

Dobrze, ale w jaki sposób mogę pomóc przyjaciołom z sojuszu?
– Odwiedzając sojusznika, w dolnym menu pojawi się dodatkowe okno z członkami Waszego sojuszu.
– Okno to wskaże Wam, w jakim stanie są drzewa poszczególnych sojuszników: świeżo podlane, jeszcze nie podlane, nie można podlać
– Okno to umożliwi bezpośrednie przejście na farmę danego Gracza i podlanie na niej drzewa.

W grze pojawi się drobne zadanie wprowadzające drzewo sojuszu, dzięki któremu poznacie podstawy jego działania. Zadanie, o którym mowa pojawi się w momencie realizacji polecenia: „Przystąp do sojuszu”.

Event: Znaleziono zgubiony ładunek!
Wydarzenie to zostanie wzbogacone o dwa dodatkowe poziomy.

Pozostałe elementy aktualizacji i poprawki błędów:
– Wosk pszczeli powinien zostać poprawnie wyświetlany w następnych zbiorach.
– Nagrody w postaci dolarów za przejście na kolejny poziom zostały znacząco zwiększone, szczególnie na wyższych poziomach gry.

Link do gry

Post Author: TreeCo